Lojistik Hizmetler

Bir veya birden fazla mal ve hizmetin istenilen özellik ve miktarda, istenilen yer ve zamanda, tam ve sağlam olarak hazır bulundurulması için Planlama, Tedarik, Depolama, Dağıtım, Gümrükleme, Elleçleme, Ambalajlama, Katma Değer Yaratma gibi faaliyetlerin bir veya birkaçının birlikte yapılmasına LOJİSTİK denir.
 
Lojistiğin yedi doğrusundan birisi de doğru taşıma metodunun kullanılmasıdır. Her ürün cinsine, ağırlığına, hacmine, miktarına, raf ömrüne, fiyatına ve ihtiyacının derecesine göre farklı taşıma metotları ile taşınmaktadır. Lojistik bu seçenekler içinde en uygununu belirleyip uygulamaya koyma sistemi demektir. Ürünün hangi metotla taşınacağı süreç planlamasının temelini oluşturur.
 
Avrupa, Asya ve Afrika ortasında stratejik bir coğrafi konumda bulunan ülkemizde lojistik sektörünün önemi giderek artmaktadır.
 
Batısında yarım milyar kişiye yaklaşan nüfusuyla üyesi olmak yolunda çalıştığımız, üretim yapan ve tüketiminden arta kalanı ihraç etmek zorunda olan bir Avrupa Birliği bulunmaktadır. Doğusunda ise sona erecek savaşlardan, Akdeniz’e akacak petrollerden, Avrupa’ya gidecek hammaddelerden zengin olacak orta doğu, CIS, Karadeniz ülkeleri gibi ülkeler olan Türkiye bu trafiğin içindeki aktarma noktası olabilecektir. Uzak doğu ile Avrupa’yı birleştiren noktada bulunan Dubai’nin hava taşımacılığında eriştiği başarı, her iki kıtayı birleştiren, lojistik üs olabilecek kapasiteye sahip ülkemiz için de düşünülmelidir artık.
 
Esa Olarak;
Müşterilerimize Lojistik ihtiyaçları doğrultusunda, sektöre özgü en doğru çözümleri en doğru maliyetlerle üretmeyi ve iş ortaklığı mantığı ile hizmet vermeyi kalıcı görevimiz olarak görmekteyiz.