Gümrükleme Hizmetleri

Türk gümrüğüne her giriş özel bir gümrük düzenine tabidir. Bu da mesleğin zorluğudur. Bu nedenle gümrük komisyoncusu ithalat ve ihracat konularında yüksek eğitimli ve Türk Hükümetinden lisanslı bir profesyonel olmalıdır. Komisyoncu gümrük düzenlemelerine ve tarife çizelgelerine hâkim olmalı, idari kurallar ve hukuki düzenlemelerdeki değişikliklere karşı hazırlıklı olmalıdır. Doğru sınıflandırma yapıp eşyanın gümrük değeri konusunda karar veren komisyoncu deneyimli olmalı, kotaya tabi çok sayıda mal grupları konusunda tam bilinçli olmalıdır.
 
Oldukça geniş bir veri analizini gerektiren; uygun taşıyıcı ve yüklemenin şeklinin seçiminde birçok komisyoncu müşterilerine yardım etmektedir. Onlar aynı zamanda en iyi yükleme rotalarının tayininde ithalatçılara destek vermektedirler. Çünkü varılacak destinasyonlara ulaşmada birden fazla liman varsa, eşyanın gümrük kıymetine, poliçeli ödemelere, akreditif sigortalarına, kargoların tekrar teslimlerine vs. yönelik tahminler yapmak gerekmektedir.
Bir komisyoncu; gümrük işlemlerinde gümrüğe sunulan her eşyanın girişinde- buna kargo elleçlemeleri de dahil olmak üzere potansiyel problem oluşturabilecek her şeyin farkında olmalıdır. Bu; döviz kurları, vergilerin hesaplanmasına dair birçok düzenlemeyi ve biçilmiş değerleri etkileyen birçok etkeni kapsar.
 
Biz gümrük komisyonculuğunun getireceği sorumluluklarının bilinci içindeyiz. Üstleneceğimiz sorumluluklar nedeni ile önümüzdeki yıllarda gümrükleme faaliyetlerini şirketimizin bir parçası olarak kendi gümrük servisimiz ve müşavirlerimizle bünyemize dahil edeceğiz.